Trädsäkring

rainforest-294275_1280Trädsäkring är ett mycket viktig del av underhållsarbetet av järnvägen. Trafikverket eller annan entreprenör trädsäkrar genom att fälla alla träd som finns inom 20 meter från var sin sida av järnvägen. Detta är mycket viktigt eftersom nedfallande träd annars orsaker stopp och störningar i tågtrafiken. Dessutom förbättras sikten för lokförarna så att olyckor med djur och människor inblandade kan minska.

Skador och säkerhet

I genomsnitt faller mer än ett träd om dagen ner över järnvägen och orsakar skador av olika omfång. Vid stormar och orkaner som exempelvis Gudrun och Per uppkommer stora skador på järnvägen, då många, många nedblåsta träd hamnar på järnvägarna. De orsakar skador för miljontals kronor. Att träd eller grenar hamnar på kontaktledningar med 15 000 volt eller underliggande spår är både farligt och dyrt. Arbetet med trädfällning intill järnvägen präglas av högsta säkerhetstänkande då tågbanan inte stängs av och tågen passerar nära förbi i stump-155815_1280mycket hög hastighet. Det åligger Trafikverket att kontrollera att den entreprenör som anlitas följer de säkerhetsföreskrifter som finns.