Snöröjning

I ett land med så pass nordligt klimat som vårt så gör sig vintern varje år påmind vid våra järnvägsspår. Snö – och isbildningar orsakar begränsad framkomlighet och halka med risk för urspårning. Det är allvarliga problem som måste hanteras av specialistkompetens. Rätt utförd snöröjning gör att trafiken kan flyta säkert och utan tidsförseningar. Planering och hög beredskap är A och O när det handlar om ett effektivt snöröjningsarbete.

 

fork-truck-155509_1280En väl fungerande maskinpark

Effektiv snöröjning kan inte utföras utan en väl fungerande maskinpark. De maskiner som används är bland annat kraftfulla TB-lok, snösug (snöslunga) och snövagnar. För att röja i spårmiljö behöver man tillgång till både mindre och större fordon som kan ta sig fram längs bangårdar, plattformar och rangeranläggningar. Förutom själva snöröjandet kan det också behöva utföras sandning av plattformar och perronger vid behov.

 

Extra åtgärder i samband med snö

När det gäller snö vid järnvägarna så räcker det inte alltid med att bara rycka ut och genomföra snöröjning, utan man måste även arbeta förebyggande. Genom att genomföra en extra översyn av värmen i spårväxlar samt placera ut snöskydd vid spårväxlar är man bättre rustad för vintern.