Öka kreditgivarnas förtroende för dig

För att starta ett företag behövs kapital. Det behövs dels pengar till de grundinvesteringar som behövs för att starta företaget (kapitalbehov) och dels för att hålla igång verksamheten (driftskapital). I kapitalbehovet omfattas grundinvesteringar, lokaler, maskiner och anläggningar, intredning och transport/fordon. Driftskapitalen kan omfatta kostnader för att starta företaget, marknadsföring, hyror, löner och försäkringar, lager och kassa. Men var kommer pengarna från?

Finansieringen kan vara antingen egna pengar eller extern. När ägaren själv står för en del av startkapitalet heter det sund företagsamhet och visar att ägaren tror på sin idé och sitt företag. Att hitta externa finansiärer kan vara lättare om det egna kapitalet är stort. Oftast klarar sig inte företaget med enbart egen finansiering och då kan det behövs extern. Det här kan ske genom olika former av lån eller krediter. De externa finansiärerna kan vara bland annat banker och finansieringsbolag. För att du ska kunna få finansiering måste du bidra med ett visst kapital själv och självklart även visa att finansiärerna kan lita på dig.

Ett företagslån kan bedömas med hjälp av tre olika kriterier:

  1. De måste kunna tro på din betalningsförmåga. Lånet måste kunna betalas av på rimlig tid och du ska klara räntorna.
  2. Du måste ha sökerhet för lånet – privata säkerheter eller varulager, inventarier och kundfordringar i företaget.
  3. De måste tro på din affärsidé och du måste förklara den på ett trovärdigt sätt.

Det finns mycket du kan göra för att öka deras förtroende för dig. Det kan bland annat vara en bra idé att anlita en revisor eftersom de kan uttala sig om hur ditt företag utvecklas och intyga att din årsredovisning ger en rättvis bild av företaget. Är du intresserad av att anlita en revisor kan du hitta en på www.offertrevisor.se. Revisorn hjälper även dig med utvecklingen av ditt företag och kan ge värdefulla råd.