Järnvägens historia

passenger-train-33244_1280Den första järnvägen i Sverige öppnades för trafik år 1856 och löpte mellan Örebro och Nora. Södra Västra stambanan mellan Göteborg– Stockholm stod färdig år 1862. Två år senare såg södra stambanan mellan Malmö – Stockholm dagens ljus. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet byggdes många järnvägar, främst för godstransporter. Aktörer var både statens, kommunala bolag och det privata näringslivet. Fram på 1930-talet kom staten att skaffa sig monopol på järnvägarna, ett monopol som höll i sig ända till 1990-talet.

Järnvägens tillbakagång och återkomst

En bit in på 1900-talet började järnvägens tillbakagång och norrländska inlandsbanan, som var färdigbyggd 1937, blev det sista större järnvägsprojektet före 1990-talet. Efter en långvarig nedgång med många nedlagda linjer både för gods- och persontrafik så började järnvägsbyggandet återigen ta fart, om än i blygsam skala, på 1990-talet. Utökningen av kapaciteten fokuserades nu främst på storstäderna och i Malmö såg Citytunneln dagens ljus 2010.