Järnvägen i framtiden

railway-33458_1280I vårt land är politikerna tämligen överens om att järnvägen i framtiden ska stå för en större del av vårt resande. Höghastighetståg planeras och flera nya projekt befinner sig ganska långt i planeringsstadiet, bland annat Citybanan, Ostlänken, Götalandsbanan och Europabanan. Hastigheterna på de banorna kommer hamna mellan 250 – 320 km i timmen. Dagens maximala hastighet på svensk järnväg är 200 km i timmen, men faktum är att rälsen egentligen inte är anpassad för högre hastigheter än 130 km i timmen. Det medför en stor belastning på rälsen och ganska omfattande reparationer som måste utföras regelbundet. Dessutom ökar antalet trafikerade tåg hela tiden. Åtgärder som man bland att diskuterar för att komma till rätta med förseningar och flaskhalsar, främst i storstadsområdena, Stockholm och Göteborg är bland annat att ha fyrspåriga järnvägar där belastningen är som störst. Fler tåg kan då gå utan problem och att tågpendla till arbetet blir en möjlighet för ännu fler människor.

Train_Icon_2Långsiktiga projekt

Att bygga ut järnvägskapaciteten i form av ett större projekt tar cirka 10-15 från första spadtaget till trafikstart. Därför går järnvägssystemets kapacitet inte riktigt i takt med de trafikökningar som har ägt rum de senaste åren. En väl fungerande järnväg med rätt dimensionerad trafik är av avgörande betydelse för både människor och näringslivets utveckling. Att järnvägen kommer prioriteras i framtiden står helt klart. Politikerna, från vänster till höger, är eniga om att stora satsningar på järnvägen måste göras.