För att starta ett företag behövs kapital. Det behövs dels pengar till de grundinvesteringar som behövs för att starta företaget (kapitalbehov) och dels för att hålla igång verksamheten (driftskapital). I kapitalbehovet omfattas grundinvesteringar, lokaler, maskiner och anläggningar, intredning och transport/fordon. Driftskapitalen kan omfatta kostnader för att starta företaget, marknadsföring, hyror, löner och försäkringar, lager och…

Read More

tree

Trädsäkring är ett mycket viktig del av underhållsarbetet av järnvägen. Trafikverket eller annan entreprenör trädsäkrar genom att fälla alla träd som finns inom 20 meter från var sin sida av järnvägen. Detta är mycket viktigt eftersom nedfallande träd annars orsaker stopp och störningar i tågtrafiken. Dessutom förbättras sikten för lokförarna så att olyckor med djur…

Read More