I vårt land är politikerna tämligen överens om att järnvägen i framtiden ska stå för en större del av vårt resande. Höghastighetståg planeras och flera nya projekt befinner sig ganska långt i planeringsstadiet, bland annat Citybanan, Ostlänken, Götalandsbanan och Europabanan. Hastigheterna på de banorna kommer hamna mellan 250 – 320 km i timmen. Dagens maximala…

Read More

I ett land med så pass nordligt klimat som vårt så gör sig vintern varje år påmind vid våra järnvägsspår. Snö – och isbildningar orsakar begränsad framkomlighet och halka med risk för urspårning. Det är allvarliga problem som måste hanteras av specialistkompetens. Rätt utförd snöröjning gör att trafiken kan flyta säkert och utan tidsförseningar. Planering…

Read More