Senaste industrinyheterna

Sverige har ett järnvägsnät som består av 16 500 spårkilometer järnväg. Av dem är 80 % elektrifierade. Vårt järnvägsnät består av flera tusen kilometer järnväg samt en mängd tunnlar, broar och vägkorsningar. Varje dag färdas hundratusentals människor på våra järnvägar på väg till sina arbeten och skolor. Och med varje år som går blir det allt fler människor som nyttjar tåget som sitt främsta transportmedel. Det är en utveckling som vi på driftunderhållsnyheter.se glädjs åt. Att åka tåg är bra för miljön och framtida generationer. Men med ett ökat tågresande ställs även krav på ett väl fungerande underhåll.

 train-310470_1280Bland historia, framtid och omkullblåsta träd

På den här sajten slår vi ett slag för underhållet och beskriver vilka svårigheter som föreligger med snöröjning, omkullfallna träd och tekniska problem. Vi vill både skapa en ökad förståelse för den komplexitet som det moderna järnvägsunderhållet innebär och samtidigt få fler att få upp ögonen järnvägens möjligheter som transportmedel och de spännande förändringar vi står inför med införande av höghastighetståg och så vidare. Här kan du läsa om både järnvägens historia och dess framtid och däremellan få en inblick i hur träd säkras och snö röjs på vintern. Vi hoppas att du får mycket nöje av sajten!